Peranan trainer dan Fasilitator

Peranan trainer dan fasilitator

Mengenai Penulis

Mohd Rizal Bin Abd Rashid merupakan Guru Komunikasi Berpengaruh Malaysia yang berpengalaman selama 20 tahun dalam bidang komunikasi berpengaruh.

Beliau mempunyai kepakaran dalam komunikasi berpengaruh dan telah mengendalikan banyak bengkel serta seminar serta melatih ribuan bisnes owner, usahawan dan professional dalam dan luar negara fokus kepada komunikasi berpengaruh dan body language.

}

18 Apr 2024

Trainer dan fasilitator adalah dua peranan penting dalam bidang Latihan ( training ), khususnya dalam adult learning. Walaupun kedua-dua peranan ini seringkali dianggap sama, namun sebenarnya terdapat perbezaan penting antara trainer dan fasilitator (dalam konteks bidang latihan).

Dalam artikel kali ini, kita akan membincangkan perbezaan antara kedua-dua peranan tersebut terutama dalam konteks pendidikan, pengajaran dan latihan terutama adult learning.

Trainer adalah seorang individu yang memberikan bimbingan dan latihan kepada peserta dalam bidang tertentu, seperti kemahiran teknikal atau softskill. Mereka mempunyai pengetahuan dan kepakaran yang luas dalam subjek tersebut dan menggunakan teknik pengajaran tradisional untuk menyampaikan maklumat dan kemahiran kepada peserta dan audien. Trainer biasanya mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dalam menyampaikan maklumat secara formal dan menyusun program pembelajaran yang lebih berstruktur.

Sebaliknya, fasilitator adalah seorang individu yang bertanggungjawab untuk membantu peserta dalam pembelajaran kolaboratif. Fasilitator tidak memberikan maklumat secara langsung, tetapi bertindak sebagai pengarah dan pemberi sokongan bagi peserta dalam mengupas isu-isu pembelajaran yang mereka hadapi. Fasilitator ini biasanya mempunyai tanggungjawab yang lebih kecil dalam penyampaian maklumat, tetapi lebih memfokuskan pada proses pembelajaran dan perubahan pemikiran peserta. Maksudnya, berbanding trainer, fasilitator membiarkan peserta lebih banyak bercakap dan memberikan pandangan.

Ahli The Influential Club (TIC) yang menyahut cabaran menjadi Fasilitator di seminar Speak with Confidence.

Perbezaan antara trainer dan fasilitator juga boleh dilihat dalam teknik pengajaran yang digunakan oleh kedua-dua peranan ini. Trainer lebih cenderung menggunakan teknik pengajaran berorientasikan guru, seperti ceramah atau demonstrasi, di mana mereka memberikan maklumat secara langsung kepada peserta. Sebaliknya, fasilitator lebih cenderung menggunakan teknik pengajaran berorientasikan peserta, seperti perbincangan dalam kumpulan atau lebih dikenali sebagai Latihan Dalam Kumpulan (LDK) atau kerja kumpulan, di mana peserta berinteraksi secara aktif dan belajar melalui pengalaman masing masing.

Walau bagaimanapun, baik trainer mahupun fasilitator memainkan peranan penting dalam membantu peserta mencapai tujuan pembelajaran mereka. Trainer membantu peserta menguasai pengetahuan yang spesifik dalam bidang tertentu, manakala fasilitator membantu peserta membina kemahiran berfikir secara kritis, berkomunikasi, dan bekerjasama dengan baik dengan orang lain. Kedua-dua peranan ini saling melengkapi dalam menyediakan pengalaman pembelajaran yang menyeluruh dan efektif bagi peserta didik.

Nak lebih mudah faham, berikut disertakan 8 persamaan antara trainer dan fasilitator.
 1. Keduanya bertujuan untuk membantu peserta memperoleh pengetahuan dan kemahiran baru.
 2. Keduanya mempunyai pengetahuan dan kebolehan dalam bidang tertentu
 3. Keduanya bertanggungjawab untuk menyampaikan maklumat dengan jelas dan mudah difahami oleh peserta.
 4. Keduanya menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai untuk memudahkan sesi pengajaran dan pembelajaran.
 5. Keduanya memberikan bimbingan dan sokongan kepada peserta untuk mencapai tujuan pembelajaran.
 6. Keduanya berinteraksi dengan peserta untuk memahami keperluan mereka dan menyelaraskan sesi pembelajaran dengan keperluan peserta.
 7. Keduanya mengukur kejayaan sesi pembelajaran dan memberikan maklum balas untuk peningkatan selanjutnya.
 8. Meskipun terdapat perbezaan dalam kaedah dan pendekatan mereka, keduanya memainkan peranan penting dalam memudahkan dan mempercepatkan proses pembelajaran dan membantu peserta mencapai tujuan mereka.
Disini juga disertakan 5 perbezaan antara trainer dan fasilitator (dalam bidang Latihan):-
 1. Trainer lebih cenderung menggunakan kaedah pengajaran yang formal dan struktur, manakala fasilitator lebih mengutamakan kaedah yang lebih interaktif dan kolaboratif.
 2. Trainer mempunyai tujuan yang jelas dalam minda mereka dan menentukan hasil yang ingin dicapai oleh peserta, manakala facilitator cenderung membiarkan peserta memimpin sesi pembelajaran dan mendorong peserta untuk bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan pembelajaran.
 3. Trainer memberikan pengetahuan dan kemahiran secara langsung kepada peserta, manakala facilitator tidak memberikan pengetahuan secara langsung tetapi memudahkan peserta untuk mengembangkan pengetahuan mereka sendiri dengan menggunakan kaedah yang lebih interaktif dan kolaboratif.
 4. Trainer menggunakan kaedah pengajaran seperti ceramah, demonstrasi, dan latihan praktikal untuk membantu peserta memperoleh pengetahuan baru, manakala fasilitator memberikan sokongan dan bimbingan kepada peserta dengan menekankan pada aspek seperti pengalaman, refleksi, dan dialog dalam sesi pembelajaran.
 5. Trainer biasanya mempunyai kurikulum dan program yang telah ditetapkan, manakala fasilitator cenderung membiarkan peserta memimpin sesi pembelajaran dan menyesuaikan pembelajaran dengan keperluan peserta.

Secara kesimpulannya, perbezaan antara trainer dan fasilitator terletak pada pendekatan mereka dalam membantu peserta memperoleh pengetahuan dan kemahiran. Trainer lebih cenderung menggunakan kaedah pengajaran yang formal dan struktur, manakala fasilitator lebih mengutamakan kaedah yang lebih interaktif dan kolaboratif. Namun, kedua-dua peranan ini mempunyai peranan yang penting dalam proses pembelajaran dan pendidikan.

TRAINER / FASILITATOR DAN KERJAYA SERTA PROFESSIONAL CHARGES

Sekiranya anda mempunyai keinginan menjadi seorang trainer atau fasilitator dan ingin menjadikan ianya sebagai kerjaya, mungkin anda tertanya tanya berapa kadar yang selalu dikenakan atau di caj sebagi seorang trainer atau fasilitator.

Berikut adalah kadar untuk sektor kerajaan mengikut Pekeliling Kewangan Bilangan 2 Tahun 2015.

Bayaran Saguhati Kepada Pensyarah / Penceramah dan  Fasilitator sambilan.

Walaubagaimanapun, jika anda merupakan freelance trainer, associate trainer atau Master Trainer, kadarnya adalah berbeza.

Jika yang baru memasuki bidang Latihan, kadar untuk freelance trainer atau associate trainer (mengikut pengalaman saya) adalah dari RM500 ke RM1,200 sehari. Bergantung kepada persetujuan dengan pelanggan atau master trainer.

Mungkin ada yang kata “ murahnya kadar tu…macam tak berbaloi..”  Pada saya, masa awal awal penglibatan saya dalam dunia Latihan, kadar bayaran tak penting sangat. Asalkan boleh beli minyak pergi balik dan tol serta ada lebihan duit sikit itu sudah memadai. Pengalaman untuk mengendalikan real audience sangat penting.

Namun jika kita sudah mempunyai kredibiliti atau mempunyai kepakaran yang niche, kita boleh letakkan harga RM5,000 ke RM8,000 sehari. Bahkan jika sudah mempunyai kredibiliti dan telah melahirkan banyak kejayaan atau result, ada yang caj puluhan ribu dalam masa satu slot ( maksimum dua jam ) bahkan untuk kategori ini, price is just a number.

Justeru, kepada anda yang mempunyai kepakaran dalam bidang anda, boleh cuba menjadi seorang trainer atau fasilitator. Dan saya nak berikan 3 tip utama jika anda ingin menjadikan bidang ini sebagai kerjaya.

 1. Pastikan berdaftar dengan HRD Corp
 2. Lahirkan banyak result untuk menaikkan kredibiliti anda
 3. Cari satu figura untuk jadikan mereka sebagai model dalam kerjaya anda sebagai seorang Trainer atau Fasilitator.

Semoga artikel ini memberi manfaat kepada semua.

Anda Mungkin Meminati Tajuk Tajuk Ini…

Apa Pendapat Anda Tentang Artikel Saya Ini? Berikan Komen Anda

0 Comments